Det är 4.de advent och det är lite lite snö på marken.